Klik op een project voor meer
Click on a project for more

Ab - Ovo
Ab - Ovo

Vóór Babel
Before Babel

Add Background Images Here
Stacks Image 75
Stacks Image 77
Stacks Image 79
Stacks Image 81
Stacks Image 83

Beelden in verschillende hoedanigheden: als aanduiding voor de sculptures van Ada, als kwalificatie van haar beelden, maar ook als afbeelding voor mijn werken. Ada haalt haar inspiratie uit de klassieke thema's, voor Hans waren hier juist Ada's beelden zijn bron van inspiratie. Op Ada's eerste en direct succesvolle expositie werd Hans "gegrepen" door de vele interessante details in haar werk. Het project "beelden van beelden" was geboren.

Add Background Images Here
Stacks Image 110
Stacks Image 112
Stacks Image 114
Stacks Image 116
Stacks Image 118
Stacks Image 120
Stacks Image 122
Stacks Image 124
Stacks Image 126
Stacks Image 128
Stacks Image 130
Stacks Image 132
Stacks Image 134
Stacks Image 136

Een eerbetoon aan mijn vader
A tribute to my father

Een oud ambacht omgeven door een sfeer van vakmanschap en de romantiek van verre reizen.

Geïnspireerd door de kledij op oude schilderijen, stonden gedrapeerde stoffen mijn “to do” lijst. Toeval bestaat niet en zo ontmoette ik de familie Van Vliet en bezocht hun moderne zeilmakerij. Transformeren van technische top-zeilen, ontworpen met geavanceerde computer techniek en gemaakt van de meest hoogwaardige doeken, tot beelden met de uitstraling van het oude ambacht. Wellicht is dat ook vakmanschap.

Add Background Images Here
Stacks Image 164
Stacks Image 166
Stacks Image 168
Stacks Image 170
Stacks Image 172
Stacks Image 174
Stacks Image 176
Stacks Image 178

Ab Ovo realiseert IT projecten in de transport en logistieke sector van start tot finish, of in het Latijn: ab ovo usque ad mala (van ei tot apple, het begin- en eind van een Romeinse maaltijd). Dit thema is duidelijk herkenbaar in het 7 meter brede kunstwerk dat in opdracht van de ondernemingsraad werd ontworpen als waardering blijken voor de oprichters en het bestuur van de onderneming bij het 20 jarig bestaan.

Add Background Images Here
Stacks Image 198
Stacks Image 200
Stacks Image 202
Stacks Image 204
Stacks Image 206
Stacks Image 208
Stacks Image 210
Stacks Image 212
Stacks Image 214

Die Texten in "Vor Babel" sind nicht nur wegen der Titel in 4 Sprachen geschrieben, obwohl das sicherlich geholfen hat. Das Thema, das zum Ausdruck kommt, befragt uns was "das Wort" für uns bedeutet.
Ist es wirklich so einfach wie "Am Anfang war das Wort ….." ? Oder gibt es auch alternative Schauweisen? "Vor Babel" will sicherlich nicht die Antwort auf diese Frage sein, aber möchte gerne inspirieren darüber zu denken und über die Einflüsse des Wortes auf unsere menschliche Entwicklung.

De teksten in "Vóór Babel" zijn niet alleen om de titel in 4 talen geschreven, hoewel dit er zeker aan meegeholpen heeft. Het thema, dat tot uitdrukking wordt gebracht stelt ons de vraag wat "het woord" voor ons betekent. Is het werkelijk eenvoudig zo dat "In den beginne was het woord….." ? Of kun je daar ook met een andere blik naar kijken ? Vóór Babel wil zeker niet het antwoord op deze vraag zijn, maar wil aanzetten om over deze vraag na te denken én over de invloed van het woord op onze menselijke ontwikkeling.

The texts in "Before Babel" are not the only reason to write the texts in 4 languages, although it certainly helped. The theme, expressed in text and works of art, asks us what "the word" means to us. Is it really as simple as "In the beginning was the word ... .."? Or can you have another look on this ? "Before Babylon" doesn't give the answer to this question, but wants to stimulate thinking about this question and about the influence of the word on our human development.

Les textes "Avant Babel" ne forment pas la seule raison d'écrire les textes en 4 langues, bien que cela ait certainement contribué. Le thème, exprimé en texte et en œuvres d'art, nous demande ce que signifie «le mot» pour nous. Est-ce vraiment aussi simple que "Au commencement était le verbe... .."? Ou pouvez-vous avoir un autre regard sur cela? "Avant Babel" ne donne pas la réponse à cette question, mais veut stimuler la réflexion sur cette question et sur l'influence du mot sur notre développement humain.

Add Background Images Here
Stacks Image 248
Stacks Image 250
Stacks Image 252
Stacks Image 254
Stacks Image 256
Stacks Image 258