Add Background Images Here
Stacks Image 379262
Stacks Image 379272
@import((rwml-menu))
portfoliooverzicht werk
about Hansover Hans
upcoming expositionkomende expositie
expositionsexposities
informationinformatie
linksconnecties
contact formcontact formulier
kies Nederlandskies Nederlands
change to English
interrupted futureonderbroken toekomst

NL flag

EN-flag

informatieinformation

Stacks Image 379253

Schermen zijn onmisbaar gereedschap; afdrukken zijn het ultieme eindresultaat.


De sfeer van het eindresultaat hangt sterk af van het materiaal waarop wordt afgedrukt en de gebruikte druktechniek. Meestal druk ik af op mat fine art papier met zorgvuldig ontwikkelde pigment inkt. Door het papier op dibond te plakken ontstaat een moderne uitstraling.
Toch vereist het eindresultaat soms glanzend papier of een afdruk op aluminium of plexiglas om een meer koele uitstraling te krijgen.
Iedere druktechniek geeft een ander resultaat en altijd afwijkend van wat op een scherm is te zien, ondanks een juiste calibratie van het scherm.
Daardoor vraagt het wat verbeeldingskracht om je een voorstelling te maken hoe in werkelijkheid de beelden op deze site zijn.

Het beste is daarom om een expositie te bezoeken.

Screens are indispensable tools; printing is the ultimate end result.


The atmosphere of the end-result very much depends on the printing technique and used support. Most of my work is printed on archival fine art papers with carefully developed pigment inks. A modern look is obtained by mounting the paper on an aluminium dibond plate.
Sometimes however the end-result requires glossy paper or direct printing on aluminium or plexiglass to obtain a more cooler look.
Each printing technique produces another result and always different from the on-screen picture. Despite the exact calibration of screen.
Therefore it requires some imagination to visualise a printed item by looking at this website.

The best of course is to visit an exhibition.
Stacks Image 379257

Kleurrijk, impressionistisch stimuleert de fantasie.


Kunstenaars experimenteren altijd met nieuwe technieken. Schilders kregen meer vrijheid door al vroeg met fotografie te beginnen: foto’s waren een goede aanvulling op hun schetsen.
De etsers leenden al heel snel hun techniek van de zwaardsmeden.

Ik werk met moderne techniek. Wat ik buiten mij zie is alleen een beginnetje, mijn camera legt dat begin vast, dat is mijn vertrekpunt.
In eindeloos veel stapjes ontwikkel ik het oorspronkelijke beeld tot het mijn indruk en gevoel het beste weergeeft.
Met minder kleuren en minder details laat ik de essentie van het beeld zien.

Colourful, impressionistic, stimulating the fantasy.


Artists always experiment with new techniques. Painters obtained more freedom by early adopting photography: photographs complemented their sketches in the field.
Etchers adopted their technique from the armourers.

I work with modern techniques. What I see is just the beginning and my camera catches a plain observation, serving as a starting point.
In endless little steps I develop the initial picture until it expresses my impressions and feelings.
Less colours and less details will make room for what really matters.

Kunst aan jouw muur…


Wellicht vind je mijn werk zo mooi dat je eraan denkt om te kopen.
Mogelijkheden:
  • groter of kleiner
  • andere ondergrond
  • werk in opdracht
  • contact tijdens creatieve traject
20x30cm (A4)
30x45cm (A3+)
40x60cm (A2)
60x60cm
60x90cm
100x100cm
€ 125
€ 235,-
€ 325,-
€ 445,-
€ 535,-
€ 765,-
20x30cm (A4) € 125
30x45cm (A3+) € 235,-
40x60cm (A2) € 325,-
60x60cm € 445,-
60x90cm € 535,-
100x100cm € 765,-
De prijzen voor afdruk op plexiglas of hot pressed aluminium liggen 75 - 100% hoger.
Verzendkosten, afhankelijk van omvang en bestemming worden doorberekend.
Ik verkoop slechts 5 keer hetzelfde werk. Werken in opdracht en herkenbare portretten verkoop ik alleen aan de opdrachtgever of de geportretteerde.

Art on your wall….


May be you like my work so much that buying becomes an option.
Possibilities:
  • different format
  • different support
  • commissioned work
  • contact during creative process


20x30cm (A4)
30x45cm (A3+)
40x60cm (A2)
60x60cm
60x90cm
100x100cm
€ 125
€ 235,-
€ 325,-
€ 445,-
€ 535,-
€ 765,-
20x30cm (A4) € 125
30x45cm (A3+) € 235,-
40x60cm (A2) € 325,-
60x60cm € 445,-
60x90cm € 535,-
100x100cm € 765,-
Prices for prints on plexiglass and and on hot pressed aluminium are 75-100% higher.
Shipping costs, depending on size and destination will be charged.
Series are limited to 5.
Commissioned work and recognisable portraits will only be sold to the commissioner or the portrayed .