De ooit ongerepte natuur werd verkaveld tot economisch rendabel land. Strandgenot is in het vizier bij projectontwikkelaars: kleurrijker, zonniger en met verantwoorde bebouwing en vooral financieel rendement.

Add Background Images Here
Stacks Image 86
Stacks Image 88
Nederlandstalige catalogus
Deutsche Katalog